انتشار نخستین تصویر سیاه‌چاله در قالب یک ویدئو

اولین عکس تاریخی از سیاهچاله که سال گذشته رونمایی شد اکنون به یک فیلم تبدیل شده است. توالی کوتاه فریم‌ها نشان می‌دهد که چگونه فضای اطراف سیاهچاله با گذشت سال‌ها تغییر می‌کند. در واقع گرانش سیاهچاله، مواد اطرافش را به چرخشی دائمی وا می‌دارد.

قطر این سیاه‌چاله‌ ۴۰ میلیارد کیلومتر است و دانشمندان آن را یک “غول” توصیف کرده‌اند. محققان این تصویر را با ترکیب سیگنال‌های فرکانس رادیویی که از رصدخانه‌های سراسر زمین طی دو شب در آوریل 2017 جمع‌آوری و ثبت کردند.

اگرچه این تصویر تار است، اما با پیش‌بینی‌های نظریه نسبیت عام آلبرت اینشتین در مورد شرایط همسایگی در مجاورت سیاه‌چاله مطابقت دارد. این تصویر اولین شاهد مستقیم از سایه‌ی یک افق رویداد (سطح بدون بازگشتی که یک سیاهچاله را از اطراف جدا می‌کند) را به محققان ارائه داد.

 

منبع: بیگ‌بنگ

برچسب:

دیدگاهتان را بنویسید