برچسب: همسپار

اخبار

تصویربرداری هابل از مریخ و قمر کوچکش فوبوس

چشمان تیزبین تلسکوپ فضایی هابل قمر فوبوس را در طول حرکت در مدار خود به دور این سیاره شکار کرد. از آنجا که این قمر مریخ بسیار کوچک است در…