برچسب: مقاله

مقالات

از اسرار جدید سیاره مشتری چه می‌دانید؟

مشتری مکان آرامی نیست. این سیاره غول‌پیکر با طوفان‌های عظیم و جریان‌های بزرگ ابر که کل سیاره را در برگرفته است، جوی بزرگتر از زمین دارد. آب و هوای گازی‌شکل…