برچسب: سیاهچاله

اخبار مقالات

انتشار نخستین تصویر سیاه‌چاله در قالب یک ویدئو

اولین عکس تاریخی از سیاهچاله که سال گذشته رونمایی شد اکنون به یک فیلم تبدیل شده است. توالی کوتاه فریم‌ها نشان می‌دهد که چگونه فضای اطراف سیاهچاله با گذشت سال‌ها…