برچسب: جیمز وب

اخبار

غول گازی می‌تواند به دو روش متفاوت تشکیل شود

ستاره‌شناسان متوجه شدند که همه غول‌های گازی به روش یکسانی ایجاد نمی‌شوند و شکل‌گیری‌شان بستگی به ستاره‌ای دارد که به دور آن می‌گردند. این گروه از ستاره‌شناسان شواهدی را به‌دست…