برچسب: تلسکوپ فضایی هابل

اخبار

تصویربرداری هابل از مریخ و قمر کوچکش فوبوس

چشمان تیزبین تلسکوپ فضایی هابل قمر فوبوس را در طول حرکت در مدار خود به دور این سیاره شکار کرد. از آنجا که این قمر مریخ بسیار کوچک است در…

گالری

سحابی چشم گربه از نگاه هابل

سحابی زیبای چشم گربه مرحله پایان زندگی ستاره ای مانند خورشید را نشان میدهد. خورشید نسز در آخرین مراحل زندگی خود به سحابی سیاره ای مانند این تبدیل خواهد شد….