برچسب: اخبار فراخورشیدی

اخبار

«مشتری‌های داغِ» عظیم با گذر زمان بزرگ‌تر می‌شوند

براساس آخرین یافته‌های پژوهشی: «مشتری‌های داغِ» عظیم با گذر زمان بزرگ‌تر می‌شوند براساس یافته‌های پژوهشی جدید، سیارات غول‌پیکری که در مداری نزدیک به ستاره‌شان واقع‌اند با پیر شدن ستاره به…