عمیق‌ترین عکسی که تا کنون از عالم تهیه شده

ترجمه ویدیو:
این یکی از عمیق ترین عکس های اپتیکی جهان است که تا کنون تهیه شده. این عکسِ ابرژرف هابل است و نکته مهم در مورد عکس این است که شما فکر میکنید به تعداد زیادی از اجرام در دو بعد نگاه می کنید و در اصل شما یک تصویر سه بعدی از جهان دارید. نورِ دورترین کهکشان ها، میلیاردها سال طول میکشد تا از کیهان عبور کند و به هابل برسد.
هابل با تهیه این تصویر در زمان به عقب نگاه کرده تا دنیای اولیه رو ببیند.
اولین چیزی که شما در کوشه راست پایین خواهید دید (کهکشان طلایی رنگ مارپیچی) کهکشانی است بسیار شبیه کهکشان راه شیری که حدود 5 میلیون سال نوری دور است و در اصل ما تقریبا 5میلیون سال در زمان به عقب نگاه می کنیم.
و وقتی به 9 میلیون سال نوری به گذشته میرویم شما این گروه کوچک از کهکشان ها رو میبینیم که دوتای وسط به شکل چشم هستند و که هنور زمان این را نداشته اند که شکل جذابی را که ما میبینیم را به جود بیاورند.
در زمان عقب تر ، در 12.6 میلیارد سال، انچه میبینیم این کهکشان کوچک قرمز است که شروع به ادغام کرده. این در زمانی است که این کهکشان ده درصد سن کنونی خودش رو داشته و این ظاهر این کهکشان شبیه کهکشان های بیضوی یا مارپیچی نیست.
این بخشی از کهکشان است که هنوز فرصت نکرده در کنار بخش های دیگر کهکشان قرار بگیرد تا ساختارهای بیضوی یا مارپیچی که امروزه ما میبینیم را ایجاد کند.
هابل در زمان به گذشته نگاه کرد
هابل حدود 13 میلیارد سال از تاریخ را در یک عکس به تصویر کشیده است.

دیدگاهتان را بنویسید