در 31 ژانویه، هلال باریک اول ماه، سیاره درخشان زهره، و سیاره کم نورتر مریخ درست پس از غروب خورشید، در افق غربی قابل دیدن بودند.

در زمان شروع عکاسی ایستگاه فضایی بین المللی، درست از جایی که سیاره مریخ قرار داشت در حال عبور بود و مسیری را به سمت بخش تاریک تر آسمان پیمود که در این عکس به صورت خطی روشن دیده میشود.

امتیاز عکس: Maxime Oudoux

منبع: APOD

برچسب:

دیدگاهتان را بنویسید