سحابی زیبای چشم گربه مرحله پایان زندگی ستاره ای مانند خورشید را نشان میدهد. خورشید نسز در آخرین مراحل زندگی خود به سحابی سیاره ای مانند این تبدیل خواهد شد. دانشمندان با نگاه دقیق به چنین عکس هایی به چگونگی پیدایش و تحول اجرام آسمانی پی می برند.

این سحابی در فاصله 3000 سال نوری از زمین قرار گرفته است و برای دیدن آن باید از تلسکوپ استفاده کرد.

امتیاز عکس: NASA, ESA, Hubble, HLA, Raul Villaverde

برچسب:

دیدگاهتان را بنویسید